Het Nederlands Danstheater

Het Nederlands Danstheater (NDT) is een van de meest toonaangevende hedendaagse dansgezelschappen ter wereld. De groep is gehuisvest in Den Haag, maar treedt jaarlijks op voor een internationaal publiek van meer dan 150.000 bezoekers in Europa, Amerika, Azië en Australië. Sinds de oprichting in 1959 door Benjamin Harkarvy, Aart Verstegen en Carel Birnie in samenwerking met achttien dansers van Het Nationale Ballet (toentertijd het Nederlands Ballet genoemd) beoogde het NDT zijn eigen weg te banen in het moderne dansveld. Glen Tetley en Hans van Manen hebben daarin prominent een avantgardistisch stempel gedrukt op het artistieke gezicht van NDT. Ze oogstten veel succes met hun non-conformistische, vooruitstrevende producties.

Het Nederlands Dans Theater consists of two companies. The first company, NDT 1, was founded in 1959 and consists of 28 dancers from all over the world, aged from 23 to 40 years. The dancers have been chosen for their exceptional theatricality, technique and expression. In 1978 the second company was founded, the NDT 2. It was directed by Jiří Kylián. During a three-year trajectory, a group of 16 young, recently graduated dancers are trained for the world's top. Het NDT 2 was initially regarded as a talent development programme, but has ever since developed into an independent company with its own repertoire and tour schedule. It is important to attract young, foreign choreographers, which gives the dancers the opportunity to relate to different dance languages, techniques and working methods.
Het NDT 2 goldt aanvankelijk als een talent ontwikkelings-programma, maar inmiddels heeft het zich ontplooid tot een zelfstandig gezelschap met een eigen repertoire en tourschema. Belangrijk is de aantrekking van jonge, buitenlandse choreografen, hetgeen de dansers mogelijkheid geeft om zich te verhouden tot verschillende danstalen, technieken en werkmethoden.

en_USEnglish